AM POR a lansat trei noi apeluri destinate îmbunătățirii infrastructurii educaționale

Apelurile lansate sunt:reabilitare scoala

  • POR 2017/10/10.1/10.1a Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;

  • POR 2017/10/10.1/10.1b Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

  • POR 2017/10/10.1/10.2/1 Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

 

Cine poate solicita finanțare în cadrul apelurilor apelurilor de proiecte? 

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul aprobat prin HCL, derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică.

Data și ora lansării cererii de proiecte:04/01/2018, 12.00

Data și ora închiderii cererii de proiecte:04/05/2018, 12.00


Valoare minimă eligibilă: 100.000,00 euro

Valoare maximă eligibilă: La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul info euro din luna depunerii.

 

Tipuri de activităţi eligibile

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

  • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale.

 

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați rezumat POR 10.1a, rezumat POR 10.1b și rezumat POR 10.2.


Publicat la: