Dezvoltarea durabilă a turismului

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 7.1:
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Beneficiari

Unităţi Administrativ-Teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale) sau parteneriate între unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale), din mediul rural sau urban, din toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Activități eligibile

  • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament);
  • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
  • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
  • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
  • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.

Limitele finanțării nerambursabile / proiect

  • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
  • Valoare maximă eligibilă – 5 mil. Euro.

Mențiuni

Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală în parteneriat cu actorii privați, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice, precum și la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă. Implementarea se va realiza numai în stațiunile turistice, în special cele balneare (HG 852 din
2008), precum și pe teritoriul Deltei Dunării;


Publicat la: