Noi apeluri pentru investiții în acvacultură

pesti

AMPOPAM anunță lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul următoarelor măsuri:

 

1. Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură

Activități eligibile: investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură; investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 4.000.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 51.890.844 euro

 

2.  Măsura II.1 Inovare

Activități eligibile: dezvoltarea de cunoștințe tehnice, științifice sau organizaționale în cadrul fermelor de acvacultură care reduc impactul asupra mediului și promovează o utilizare durabilă a resurselor.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 80.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 280.000 euro

 

3. Măsura II.5.a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

Activități eligibile: crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere cu accent pe respectarea legislației Uniunii și a celei naționale privind protecția mediului; servicii de consiliere cu accent pe strategii de marketing și afaceri.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 200.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 1.000.000 euro

 

4. Măsura II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

Activități eligibile: dezvoltarea de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea anumitor specii de pești și moluște; stabilirea de reguli de conduită referitoare la biosecuritate.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 10.500 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 21.271 euro

 

5. Măsura IV.4 Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

Activități eligibile: investiții în prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură care contribuie la economia de energie sau care reduc impactul asupra mediului; investiții în prelucrarea subproduselor pescărești și de acvacultură care rezultă din activitățile de prelucrare principale.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 2.000.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 7.408.199 euro

 

6. Măsura IV.1 Planuri de producție și comercializare

Activități eligibile: promovarea unor activități de pescuit și acvacultură viabile și sustenabile, în conformitate cu politica de conservare;

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 75.000 euro

Nu este prevăzută o valoare minimă eligibilă pentru proiectele din cadrul acestei măsuri.

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 266.680 euro

 

7. Măsura II.4 Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

Activități eligibile: modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii prin utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și eficiență energetică.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 250.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 2.847.801 euro

 

8. Măsura IV.3 Măsuri de marketing

Activități eligibile: înființarea de organizații sau asociații de producători; activități pentru găsirea de noi piețe; activități pentru promovare.

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 100.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 666.800 euro

 

Valabil tuturor apelurilor:

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 19.01.2018, ora 14:00

Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.02.2018, ora 14:00

 

Ghidurile aferente măsurilor lansate se regăsesc la adresa : http://ampeste.ro/popam-2014-2020/ghidul-solicitantului-popam/ghidul-solicitantului-aprobat.html.


Publicat la: