Fonduri nerambursabile de 200.000 lei pentru firmele nou înființate

Programul “Start-up Nation – România” este un program de finanțare de la bugetul de stat, care va acorda ajutor nerambursabil în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.
Prima condiție pentru a beneficia de banii de la stat este ca firma să fie înființată după intrarea în vigoare a ordonanței de instituire a schemei. logo

Ce conditii trebuie să ăndeplinească viitorii aplicanți:
– Să fie IMM (microîntreprindere, întreprindere mică și mijlocie – SRL sau SRL-D);
– Să aibă capital social integral privat;
– Să aibă sediu social sau punct și să își desfășoare activitatea pe teritoriul țării;
– Codul CAEN pentru care solicită bani să fie eligibil în cadrul schemei de ajutor minimis.

Ce se poate achiziționa prin program:
– Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent;
– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale;
– Autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
– Active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii – francize, etichetare ecologică, licențe, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
– Echipamente IT tehnică de calcul – tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii;
– Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ;
– Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului;
– Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității;
– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante;
– Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania”.

Bugetul alocat pentru ”Start Up Nation- România” este de 500 de milioane de lei, iar programul ar urma să fie lansat în luna mai 2017.


Publicat la: