Fonduri nerambursabile pentru activități medicale

Agenții economici care doresc să facă investiții în domenii precum: spitale
– Activități de asistență medicală generală și specializată;
– Activități de asistență stomatologică;
– Activități medicale de optometrie, hidroterapie, masaj medical, ergoterapie, logopedie, homeopatie, chiropractica, acupunctura;
– Transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane.
Beneficiarii pot fi:
– Clinici și spitale private de medicină generală și specializată;
– Cabinete de kinetoterapie;
– Clinici stomatologice;
– Activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.;
– Centre de sănătate, altele decât spitalele;
– Laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare;
– Laboratoare de analiza sângelui.

Beneficiarii au la dispozitie programul de finanțare POR 2.2, un program de investiții prin care IMM-urile (inclusiv microîntreprinderi) non-agricole din mediul urban (satele apartinătoare orașelor sunt incluse) și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural pot primi finanțare între 200.000 și 1 milion euro pentru a realiza:

Investiții în active corporale
-lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
-achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe:
-achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului.
Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
Certificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
Participarea la târguri, misiuni comerciale şi expoziţii internaţionale.

Solicitanții vor îndeplini următoarele condiții:
-la depunerea cererii de finanţare, trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului;
-întreprinderile mijlocii din mediul rural trebuie să fi desfășurat activitate non-agricolă;
-au desfăşurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral, nu a avut activitate suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
-au înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Valoarea finanțării nerambursabile:
minim 200.000 euro – maxim 1 mil. Euro.
Pentru regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest-Oltenia, Centru procentul de finanțare este:
-maxim 60% pentru întreprinderi mijlocii
-maxim 70% pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi
Programul prezentat mai sus se va lansa în perioada imediat următoare, de aceea considerăm că este momentul oportun pentru a începe pregătirea proiectelor, deci nu ezitaţi să îi contactaţi pe consultanţii noștri !

Programul prezentat mai sus se va lansa în perioada imediat următoare, de aceea considerăm că este momentul oportun pentru a începe pregătirea proiectelor, deci nu ezitaţi să îi contactaţi pe consultanţii noștri !


Publicat la: