Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 2.1:  Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prioritatea de investiție 2.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Prioritatea de investiție 2.3: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Potențiali beneficiari

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc);
 • Entitățile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în
  domeniul antreprenoriatului.

Grup țintă

Prioritățile de investiție 2.1 și 2.2: tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (BucureștiIlfov, Nord-Est, NordVest, Vest, Sud-Vest Oltenia), cu accent pe cei din mediul rural și cei aparținând minorității roma.De asemenea, în contextul în care nu vor exista alocări suplimentare în cadrul ILMT (din anul 2016), grupul țintă vizat pentru OS 2.1 și 2.2 al AP 2 va fi extins cu cel aferent celor trei regiuni eligibile de la nivelul AP 1 (Centru, Sud Muntenia, Sud Est).

Prioritatea de investiție 2.3: tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16 – 24 neînregistraţi la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social.

Tipul de ajutor financiar

Grant

Activități eligibile

Prioritatea de investiție 2.1 și 2.2:
Activitățile ce pot fi finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri de trebuie să includă
obligatoriu dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii
NEETs, incluzând în mod obligatoriu (după înregistrarea tinerilor NEETs inactivi care devin
astfel tineri NEETs șomeri):

1. furnizarea unui card profesional (care cuprinde backgroundul educațional și profesional al tânărului realizat eventual în model self-service și care permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa prioritară din care va fi oferit sprijinul)
2. realizarea profilului individual
3. informare, orientare și consiliere
4. și alte măsuri în funcție de șansele de angajare ale fiecărui tânăr, de exemplu (dar fără a se limita la acestea).

 • Persoanele care au multiple vulnerabilități pot fi eligibile pentru serviciile integrate furnizate în cadrul axei prioritare 4, urmând ca apoi să fie reintegrate în serviciile asociate Garanției pentru Tineret.
 • În cazul în care tânărul NEETs nu a finalizat învățământul obligatoriu, sprijin pentru a beneficia de scheme de ucenicie, existând inclusiv posibilitatea acordării unor prime de mobilitate etc.
 • Dacă tânărul NEETs este un absolvent de liceu, se va acorda formare personalizată în combinație cu acordarea de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prime de mobilitate, iar în cazul în care tânărul respectiv are experiență de muncă și competențe dobândite în sistem non-formal și informal, va beneficia, de asemenea, de evaluarea și certificarea acestora, în mod gratuit.
 • În situația în care tânărul NEETs a finalizat studiile universitare, acestuia i se va oferi posibilitatea participării la un stagiu în vederea dobândirii de experiență la locul de muncă, sprijin în găsirea unui loc de muncă/plasare pe piața muncii și, totodată, posibilitatea acordării unor prime de mobilitate.

Pe lângă pachetul de bază vor trebui furnizate și alte măsuri, conform profilului individual al tinerilor. Aceste măsuri pot acoperi:

Măsuri active de ocupare:

 • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc., în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate.

Îmbunătățirea nivelului de educație și competențe:

 • Participarea la programe de formare profesională adaptate nevoilor specifice ale grupului țintă
 • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor) în vederea organizării unor astfel de scheme

Facilitarea participării pe piața muncii:

 • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs șomeri
 • Evaluare și certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și non-formal
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc.

Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu:

 • Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs șomeri
 • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs șomeri în domeniul antreprenoriatului în vederea creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilor

Încurajarea mobilității forței de muncă:
Sprijinirea tinerilor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, prin acordarea de sprijin financiar (sub forma primelor de mobilitate și/sau de instalare).

Prioritatea de investiție 2.3:

 • Derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care au dificultăți în a se integra social, precum și pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO în vederea înregistrării. De asemenea, vor fi furnizate informații relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă de calitate/ posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum și oportunități de reîntoarcere în sistemul de educație. În derularea acestor acțiuni se încurajează aplicarea de soluții inovative sau de multiplicare a soluţiilor inovative care s-au dovedit a avea succes în alte State Membre, inclusiv prin inițiative de cooperare transnațională. Tinerii NEETs inactivi identificați vor fi înregistrați în baza de date a SPO și vor beneficia de un card profesional care va conţine informații referitoare la profilul fiecăruia, suportul de care a beneficiat şi pachetul de servicii personalizate care îi va fi furnizat. Totodată, cardul va permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa pe care va fi sprijinit, inclusiv în contextul măsurilor de evaluare a intervențiilor sprijinite prin YEI/ Non-YEI. Implementarea acestor măsuri va facilita monitorizarea valorii adăugate a
  intervențiilor dedicate tinerilor NEETs.
 • Derularea de campanii de informare şi conştientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situaţia lor diferită (cei ce au părăsit timpuriu şcoala, cei care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă după terminarea educaţiei secundare cu sau fără calificare şi absolvenţii de învăţământ superior, persoanele sărace, persoanele cu nivel de educaţie scăzut sau minorităţile etc.), care să faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date NEETs.
 • Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip „bursa online a locurilor de muncă”, instrumente de mediere pe piața muncii (job matching), în special cei aparținând categoriilor vulnerabile
 • Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs.

Publicat la: