Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).

Prioritatea de investiție 1.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).

Potențiali beneficiari

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare și certificare a competențelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc);
 • Entitățile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.

Grup țintă

 • tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, SudEst şi Sud Muntenia), cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și cei aparținând minorității roma.

Tipul de ajutor financiar

 • Grant

Activități eligibile

Activitățile ce pot fi finanțate în cadrul prezentei cereri de propuneri de trebuie să includă obligatoriu dezvoltarea și furnizarea unor pachete integrate personalizate pentru tinerii NEETs, incluzând în mod obligatoriu (după înregistrarea tinerilor NEETs inactivi care devin astfel tineri NEETs șomeri):

1. furnizarea unui card profesional (care cuprinde backgroundul educațional și profesional al tânărului realizat eventual în model self-service și care permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa prioritară din care va fi oferit sprijinul)
2. realizarea profilului individual
3. informare, orientare și consiliere
4. și alte măsuri în funcție de șansele de angajare ale fiecărui tânăr, de exemplu (dar fără a se
limita la acestea).

 • Persoanele care au multiple vulnerabilități pot fi eligibile pentru serviciile integrate furnizate în cadrul axei prioritare 4, urmând ca apoi să fie reintegrate în serviciile asociate Garanției pentru Tineret.
 • În cazul în care tânărul NEETs nu a finalizat învățământul obligatoriu, sprijin pentru a beneficia de scheme de ucenicie, existând inclusiv posibilitatea acordării unor prime de mobilitate etc.
 • Dacă tânărul NEETs este un absolvent de liceu, se va acorda formare personalizată în combinație cu acordarea de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă, prime de mobilitate, iar în cazul în care tânărul respectiv are experiență de muncă și competențe dobândite în sistem non-formal și informal, va beneficia, de asemenea, de evaluarea și certificarea acestora, în mod gratuit.
 • În situația în care tânărul NEETs a finalizat studiile universitare, acestuia i se va oferi posibilitatea participării la un stagiu în vederea dobândirii de experiență la locul de muncă, sprijin în găsirea unui loc de muncă/plasare pe piața muncii și, totodată, posibilitatea acordării unor prime de mobilitate.

Pe lângă pachetul de bază vor trebui furnizate și alte măsuri, conform profilului individual al tinerilor. Aceste măsuri pot acoperi:

Măsuri active de ocupare:

 • Furnizarea de măsuri active de ocupare care constau în servicii personalizate de informare, consiliere și orientare, sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc., în funcție de abilitățile de bază ale persoanelor vizate.

Îmbunătățirea nivelului de educație și competențe:

 • Participarea la programe de formare profesională adaptate nevoilor specifice ale grupului țintă
 • Participarea la programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor) în vederea organizării unor astfel de scheme

Facilitarea participării pe piața muncii:

 • Stimularea angajatorilor (de exemplu prin acordarea de stimulente financiare) pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs șomeri
 • Evaluare și certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și non-formal
 • Sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piața muncii etc.

Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu:

 • Acordarea de sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi de către tinerii NEETs șomeri
 • Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs șomeri în domeniul antreprenoriatului în vederea creării de întreprinderi, precum şi programe de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilor

Încurajarea mobilității forței de muncă: Sprijinirea tinerilor care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune să se adapteze la noul lor mediu, prin acordarea de sprijin financiar (sub forma primelor de mobilitate și/sau de instalare)


Publicat la: