Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute următoarele tipuri de acţiuni:

Acțiuni care vizează angajații:

  • Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
  • Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor
    locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
    SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Acțiuni care vizează angajatorii:

Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

 


Publicat la: