Patrimoniu cultural

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 5.1:
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Prioritate de investiție 5.2:
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.

Beneficiari

 • Autorități ale administrației publice locale, autorităţi ale administraţiei centraleUnitățile de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități (autoritate a administraţiei publice locale, în calitate de lider în parteneriat cu altă autoritate publică locală, cu o autoritate publică centrală, unitate de cult sau ONG sau autoritate a
  administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o autoritate publică locală sau unitate de cult sau ONG), din mediul urban sau rural – pentru prioritatea de investiții 5.1;
 • Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane, din mediul urban – pentru prioritatea de investiții 5.2.

Activități eligibile

Prioritatea de investiție 5.1:

 • restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.

Prioritatea de investiție 5.2:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 • modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Limitele finanțării nerambursabile / proiect

Prioritatea de investiție 5.1

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 5 mil. euro (10 mil. pentru obiectivele înscrise pe lista UNESCO)

Prioritatea de investiție 5.2

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 5 mil. euro.

Mențiuni:

Se acordă punctaj suplimentar pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de
dezvoltare urbană finanțabilă în cadrul AP 4 POR – dezvoltare urbană.


Publicat la: