PNDR SUBMĂSURA 6.5 – Schema pentru micii fermieri

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va desfășura în perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00.ferme mici 6.5

 

BENEFICIARI

 • persoane fizice sau juridice române;
 • vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să fi aplicat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din Pilonul I.

 

Nu sunt eligibili solicitanţii:

 • care nu au avut înregistrată la APIA exploataţia care face obiectul transferului;
 • a căror exploataţie care face obiectul transferului este integral zootehnică;
 • care au proiecte în derulare prin Programul FEADR în sectorul agricol;
 • care au sancțiuni multianuale în cadrul schemelor derulate de APIA.

 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil se acordă anual, începând cu data transferului și până la data de 31.12.2020 și reprezintă 120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an, reprezentând 120% din suma maximă anuală calculată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ultimul an în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I). Prin sintagma „ultimul an” se înțelege ultimul an în care solicitantul a depus la APIA Cererea unică de plată și a încasat spriinul pentru cererea respectivă în cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I înainte de a transfera exploatația.

 

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 6.5 este de 3 puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare pentru sM6.5sunt următoarele:

 • 25 de puncte(08.01.2018–08.02.2018)
 • 15 de puncte(09.02.2018 –09.03.2018)
 • 8 puncte(10.03.2018 –10.04.2018)
 • 3 puncte(11.04.2018 –11.05.2018)

 

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați rezumat 6.5.


Publicat la: