Finanțări noi pentru investiții productive în acvacultură

AMPOPAM relansează apelul pentru Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură!

pesti 2

Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat – Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritimă” sau 0322 – „Acvacultura în ape dulci”.

 

Cererile de finanțare pot fi depuse până la 20.02.2018, ora 14:00

Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 4.000.000 euro

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect: 5.000 euro

Alocare financiară totală pentru prezentul apel: 18.000.000 euro

 

Activități eligibile

a) investiţii productive în acvacultură;

b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;

c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;

d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;

f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;

g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;

h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare.

 

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați rezumat 2.2. investitii acvacultura.


Publicat la: