Prelungire sesiune depunere Cereri de Finanțare pentru Schema GBER aferentă sM 4.2

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru Schema GBER aferentă sM 4.2 a fost prelungit până la 29 decembrie 2017, ora 16.00.icecream

Depunerea cererilor de finanțare pentru Schema de ajutor de stat GBER aferentă submăsurii 4.2 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Fondurile disponibile pentru Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferentă submăsurii 4.2 sunt de 70.000.000 euro, împărțite astfel:
– 49.000.000 euro pentru (DI 3A);
– 21.000.000 euro pentru (DI 6A).

DI 3A reprezintă Dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole; DI 6A reprezintă Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole.

Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului.

Obiective:                       

1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;

2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea  standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;

3. Creșterea numărului de locuri de muncă

Beneficiari:                    

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

· Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să consultați GBER rezumat


Publicat la: