PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AP 1, PI 1.1. – Infrastructura de inovare si transfer tehnologic

SOLICITANTI ELIGIBILIinovare

  • Unitati si institutii de drept public;
  • Unitati si insitutii de drept privat;
  • Forme asociative intre acestea;

Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie sa fi depus scrisoarea de intentie in cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel.

 

ACTIVITATI ELIGIBILE

  • crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare;
  • achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decat cele oferite de angajatii centrelor de inovare si transfer tehnologic).

Proiectul/ activitatile principale ale acestuia trebuie sa fi constituit obiectul scrisorilor de intentie, conform mecanismului de implementare a axei prioritare 1.

 

CONTRIBUTIA BENEFICIARULUI

Pentru componenta de ajutor regional:

  • Minim 50% in cazul intreprinderilor mari;
  • Minim 40% in cazul intreprinderilor mijlocii;
  • Minim 30% in cazul intreprinderilor mici si micro.

Pentru componenta de ajutor de minimis:

  • Minim 10%.

Publicat la: