S-a relansat apelul de proiecte pentru sprijinirea si dezvoltarea IMM-urilor

Proiectele pot fi depuse din data de 4 mai, ora 12:00, pana la data de 4 iunie, ora 12:00. .
Sunt considerate eligibile, societatile care se incadreaza in categoria IMM-urilor din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investitiile eligibile pentru cofinantare includ:

– investitii finantabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spatiilor de productie/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
– investitii finantabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii; activitati specifice procesului de internationalizare (participarea la targuri si expozitii internationale, misiuni comerciale).
Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro.


Publicat la: