SPRIJIN FINANCIAR PENTRU MĂSURA DE INVESTIŢII ÎN SECTORUL VINICOL

SOLICITANȚIvinicol

Întreprinderile vinicole, definite ca unități care desfășoară activitate economică de producție, prestări servicii sau de comerț în sectorul vitivinicol, indiferent de forma lor de organizare juridică:

–           persoane juridice cu domiciliul fiscal în România;

–           instituții și unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislației naționale în vigoare;

–           persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale;

–           asociații de doi sau mai mulți producători și/sau organizații interprofesionale,are realizează o operațiune de producție, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselordin sectorul vitivinicol, propun programe de investiții, altele decât cele finanțate prin Programul național dedezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare PNDR.


BENEFICIARI

Solicitanţii ale căror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA.


OPERAŢIUNI CARE POT FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE INVESTITII

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

  1. a) construcția imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
  2. b) renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, precum și a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare;
  3. c) achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare.

 

CUANTUMUL SPRIJINULUI

Contribuţia Uniunii Europene poate ajunge până la 50% din costurile eligibile (fonduri FEGA), iar restul îl reprezintă contribuţia beneficiarului. Această rată se acordă microîntreprinderilor, precum şi IMM – lor.

 

Pentru mai multe informații, vă recomandăm să consultați Rezumat – Investitii in sectorul vinicol.


Publicat la: