Clustere de inovare

Scopul finantarii: dezvoltarea cercetarii in clusterele de inovare, prin proiecte implementate in regiunile mai putin dezvoltate.

Valoarea finantarii publice nerambursabile pentru un proiect: intre minim 2.375.750 lei (echivalentul a 500.000 Euro) si maxim 35.636.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Proiectele pot fi derulate in aproape toata tara, cu exceptia Bucurestiului si a judetului Ilfov.

Solicitantii eligibili sunt clustere de inovare. Acestea sunt structuri sau grupuri organizate de parti independente (cum ar fi intreprinderi nou-infiintate inovatoare, intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari, precum si organizatii de cercetare si diseminare a cunostintelor, organizatii non-profit si alti operatori economici afiliati) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizarii in comun a echipamentelor si a schimbului de cunostinte si cunostinte de specialitate si prin contributii efective la transferul de cunostinte, stabilirea de contacte, diseminarea informatiilor si colaborarea intre intreprinderi si alte organizatii din cluster.

Clusterul va contine cel putin 10 parti independente organizate ca societati comerciale si cel putin o parte independenta de tip institutie de cercetare-dezvoltare (universitate sau institut CD).

In functie de natura activitatilor din proiect, beneficiarul va trebui sa suporte fie 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fie 35%, conform Ghidului solicitantului.

Vor fi finantate urmatoarele activitati:

A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului
– achizitionarea de teren;
– constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare de CD;
– achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
– achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD;
Un proiect care contine activitati de investitii in facilitati CD comune trebuie sa cuprinda obligatoriu activitati pentru achizitionarea de instalatii, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finantate proiecte care prevad numai activitati de constructie/modernizare/extindere cladiri fara dotarea acestora cu aparatura, instrumente, echipamente CD.

B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului este asimilat unui IMM in sensul prevederilor conform prevederilor art.2 alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii)
– obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si a altor active necorporale care apartin clusterului;
– detasarea de personal cu inalta calificare in organizatia clusterului de la o organizatie de cercetare sau de la o intreprindere mare;
– achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
– achizitionare de servicii de sprijinire a inovarii

C. Activitati de exploatare a clusterului
– animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
– promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate, in conformitate cu regulile Schemei de ajutor de stat si Regulamentului 651/2014
– gestionarea instalatiilor apartinând clusterului de inovare;
– organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.

D. Lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul)
Un proiect care contine activitati de investitii in facilitati CD comune trebuie sa cuprinda obligatoriu activitati pentru achizitionarea de instalatii, utilaje, echipamente pentru CD. Nu vor fi finantate proiecte care prevad numai activitati de constructie/modernizare/extindere cladiri fara dotarea acestora cu aparatura, instrumente, echipamente CD.

Perioada de depunere: 29 ianuarie – 28 aprilie 2020


Publicat la: