Servicii

 • Consultanţă:
  consultanţă privind oportunităţile de finanţare din surse, fonduri europene sau fonduri guvernamentale, consultanţă în implementarea sistemului de management al calităţii, consultanţă în management de proiect.
 • Elaborare proiecte fonduri nerambursabile:
  consilierea clienţilor privind condiţiile programelor de finanţare, verificarea eligibilităţii pentru beneficiar, proiect, activităţi şi cheltuieli, întocmirea cererii de finanţare şi a altor documente anexă, elaborarea studiilor de piaţă, a planurilor de afaceri, a planurilor de marketing, a strategiilor de dezvoltare locală, consultanţă privind posibilităţile de asigurare a cofinanţării.
 • Implementarea proiectului:
  management de proiect, proceduri de achiziţii publice, managementul financiar al proiectului, raportare către finanţator, comunicarea managerială în cadrul echipei proiectului, asistenţă în relaţionarea cu finanţatorul, consultanţă pentru planificarea financiară a proiectului, alte prezentări, evaluări şi rapoarte specifice prevăzute în proiect.
 • Consultanţă pentru participarea la licitaţii:
  identificarea licitaţiilor la care operatorul economic se califică, coordonare şi asistenţă la întocmirea documentaţiei, întocmirea efectivă a documentaţiei de licitaţie, mai puţin ofertele tehnice şi financiare.