De ce avem nevoie de un consultant atunci când dorim să accesăm fonduri nerambursabile?

Cropped image of hands of businesspeople working together on business project at office - ConsultingEste o întrebare care ne-a fost adresată de multe ori…

Consultantul este util atunci când potențialii solicitanți ai fondurilor nerambursabile nu au timpul necesar sau resursele umane pentru a parcurge documentele aferente programelor de finanțare, când nu sunt familiarizați cu procedurile și consideră că o persoană specializată în consultanță, cu experiență în domeniu, este soluția pentru a avea informații exacte, complete și prompte referitoare la oportunitățile de finanțare.

O altă situație în care apelul la o persoană cu experiență în consultanță poate fi benefic este atunci când organizația a făcut demersuri pentru obținerea unei finanțări, însă a întâmpinat dificultăți sau chiar s-a confruntat cu eșecuri. Realizarea unei documentații pentru accesarea de fonduri nerambursabile nu constă într-o simplă și facilă completare a unor formulare, ci necesită o aprofundată expertiză vizavi de programul de finanțare, obiectivele finanțatorului, eligibilitatea solicitantului și a cheltuielilor, planificarea activităților și modalitățile de îndeplinire a indicatorilor.

Există și cazuri în care o întâlnire cu un consultant poate conduce la formarea unei opinii obiective asupra oportunității realizării unei investiții, posibilităților de finanțare și derulării unui proiect. În acest sens, se pune accent pe analizarea costurilor și beneficiilor pe care le implică respectivul proiect.

Încă de la prima întâlnire, unei persoane interesate în a accesa fonduri nerambursabile i se prezintă modalitățile de participare la programele de finanțare: condițiile care trebuie îndeplinite, fondurile disponibile, posibilitățile de asigurare a aportului propriu, termenele în care se realizează proiectul, documentele care însoțesc cererea de finanțare.

Principalul beneficiu al unei întâlniri cu un consultant este faptul că acesta va oferi răspunsuri punctuale la întrebările concrete și specifice ale fiecărui client. Fiecare program care ar putea fi adecvat necesităților clientului este explicat în detaliu, cu adaptare la domeniul vizat de investiție, sunt prezentate etapele de parcurs pentru depunerea proiectului, modalitatea de evaluare a proiectului, se parcurge grila de punctaj astfel încât șansele de reușită să fie corect evaluate și îmbunătățite în măsura în care este posibil.

Nu în ultimul rând, trebuie menționat că un consultant cu experiență în domeniul accesării de finanțări este mai mult decât o persoană care transmite informații, el este un specialist care își pune la dispoziția clientului experiența și expertiza acumulate în ani de activitate, în contextul derulării unei multitudini de proiecte din diferite domenii de activitate.

Așadar, vă stăm la dispoziție și vă asigurăm că suntem pregătiți pentru toate proiectele Dvs!


Publicat la: