Dezvoltare urbană

FINANȚAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE IN CONTEXTUL POR 2014-2020
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” se adresează autorităților și instituțiilor publice locale din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană – după caz)

Priorități de investiții

Prioritatea de investiție 4.1:
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

Prioritatea de investiție 4.2:
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.

Prioritatea de investiție 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Prioritatea de investiție 4.4:
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Beneficiari

 • Unităţile Administrativ-Teritoriale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) reprezentate de municipiile reședință de județ (cu excepția mun. Tulcea şi Bucureşti) – pentru prioritatea de investiții 4.1;
 • Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ, exclusiv localitățile din zona funcțională urbană (cu excepția mun. Tulcea) – pentru prioritățile de investiții 4.2, 4.3, 4.4.

Activități eligibile

Prioritatea de investiție 4.1:

 • Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport in comun; realizarea de sisteme de e – ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea (inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport etc)
 • Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale.
 • Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere – alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2);

Prioritatea de investiție 4.2:

 • Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • Realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;
 • Plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 • Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii etc);
 • Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 • Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Prioritatea de investiție 4.3:

 • Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază (construcție/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
 • Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
 • Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea proiectului/proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.

Prioritatea de investiție 4.4:

 • Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
 • Construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

Limitele finanțării nerambursabile / proiect

Prioritatea de investiție 4.1

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 20 mil. euro

Prioritatea de investiție 4.2

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 5 mil. euro

Prioritatea de investiție 4.3

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 5 mil. euro

Prioritatea de investiție 4.4

 • Valoare minimă eligibilă – 100.000 euro
 • Valoare maximă eligibilă – 7 mil. euro.

 


Publicat la: