Ce este un IMM si ce tipuri de finantari se pot obtine?

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, prescurtat IMM-urile, sunt entitățile către care se îndreaptă o mare parte a fondurilor europene nerambursabile.Finantari din fonduri europene pentru IMM - intreprinderi mici si mijlocii.

Întrucât unele programe de finanțare se adresează doar microîntreprinderilor sau doar întreprinderilor mici și mijlocii, este foarte important să cunoaștem modul de clasificare a acestor entități economice.

Astfel, conform Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

 1. microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 2. întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 3. întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Activități pentru care IMM-urile pot primi finanțare europeana nerambursabilă:

 • construire, modernizare, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, inclusiv utilităţi generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI),
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalaţii de lucru), aparate și instalații de măsurare, control și reglare, mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale, utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat,echipamente informatice- IT
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care se solicită finanţare,
 • achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice,
 • realizare de website-uri pentru comert online pentru prezentarea produselor sau serviciilor proprii,
 • achiziționare de instrumente de comerț on-line,
 • constituirea de departamente de cercetare, dezvoltarea de produse inovative,
 • calificarea, specializarea și dezvoltarea resurselor umane, participarea la programe de pregătire profesională
 • participarea la expoziții, târguri și alte manifestări de promovare a produselor și serviciilor proprii
 • implementarea si certificarea de sisteme de management al calităţii/ mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001.

În funcție de mărimea firmei in conformitate cu criteriile de clasificare enumerate mai sus, finanțarea nerambursabilă din fonduri europene poate fi de 70% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și scade până la 60%  pentru întreprinderile mijlocii.


Publicat la: