Instalarea tanarului fermier

Beneficiari

 • tanarul fermier [1]  care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole: PFA, asociat unic si administrator al unei SRL, asociat majoritar si administrator al unei SRL.
 • persoana juridica cu mai multi actionari in care un tanar fermier care se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie: microintreprindere sau intreprindere mica.

Conditii de eligibilitate ale exploatatiei

 • Solicitantul are o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO;
 • Solicitantul prezinta un Plan de Afaceri pe care il va implementa conform cerintelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil intr-una dintre unitatile administrativ teritoriale pe teritoriul careia se afla exploatatia;
 • Solicitantul devine fermier activ in termen de 18 luni de la data instalarii;
 • Solicitantul demonstreaza, inaintea celei de-a doua transe de plata, imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei, prin productia proprie comercializata in procent de minimum de 20 % din valoarea primei transe de plata;
 • Pentru cresterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajari minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (conditia se verifica in maxim 3 ani de la contractare);
 • Pentru exploatatiile pomicole, in cazul in care prin planul de afaceri se propune infiintarea de plantatii pomicole, sprijinul va fi acordat doar pentru speciile si suprafetele in conformitate cu precizarile finantarului, exceptand cultura de capsuni in sere si solarii.
 • Solicitantul nu detine concomitent un alt loc de munca in afara unitatii teritorial-administrative in care este situata exploatatia, sau a zonei limitrofe;
 • Detine competente profesionale indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:
 • studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara
 • cunostinte in domeniul agricol dobandite prin participarea la programe de instruire, nivelul minim de calificare – 360 h

SAU

 • dobandeste competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 36 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului;

Tipul de ajutor financiar

 • Sprijinul financiar se acorda pentru o perioada de maxim 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol) astfel:
 • 50.000 euro pentru exploatatiile intre 30.000 SO si 50.000 SO;
 • 40.000 euro pentru exploatatiile intre 12.000 SO si 29.999 SO.
 • in doua transe:
 • 75% din cuantumul sprijinului la incheierea deciziei de finantare;
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri, fara a depasi 3/5 ani de la incheierea deciziei de finantare.

Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.

In cazul nerespectarii planului de afaceri pe primii trei ani, se recupereaza prima transa, proportional, in raport cu obiectivele nerealizate.

Cheltuieli eligibile

 • Sprijinul se acorda in vederea facilitarii stabilirii tinarului fermier in baza Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru si activitatile relevante pentru implementarea in bune conditii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor.

Continutul planului de afaceri – elemente minime

 • situatia economica initiala a exploatatiei agricole (ex.:datele solicitantului, obiectul de activitate, forma juridica a solicitantului, competente profesionale, istoricul activitatii intreprinderii agricole, baze de productie, dotari ale exploatatiei);
 • etapele si obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole (ex.:obiectivul general, obiective operationale – grafic de implementare, respectarea normelor comunitare legate de protectia muncii, mediului si sanitar-veterinare, riscuri in implementare, bilant cheltuieli-venituri);
 • detaliile privind actiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea (ex.:imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiei, apelarea la servicii de formare sau consiliere pentru obtinerea unei eficiente optime a fermei, restructarea si diversificarea activitatilor agricole, evaluarea riscurilor de mediu si programul de implementare).

[1] Conform Art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, (1) – „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

Programul National de Dezvoltare Rurala: – PNDR – 6.1

Descrierea de mai sus nu include anexele! Pt toate informțiile necesare pentru accesarea acestor fonduri europene, vă rugăm să descărcați documentul întreg!


Publicat la: