Granturi de investitii pentru IMM-uri de pana la 200.000 Euro

OUG privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, in contextul crizei COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene

Granturi pentru investitii, destinate IMM-urilor care implementeaza investitii necesare pentru:
a) extinderea capacitatilor de productie existente, precum si pentru extinderea capacitatilor de prestari servicii;
b) realizarea de unitati noi ale capacitatilor de productie existente, precum si pentru realizarea unor unitati noi de prestare de servicii;
c) reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie existente precum si pentru reabilitarea/modernizarea unor unitati noi de prestare de servicii.
Valoarea finantarii
Intre 50.000 euro și 200.000 euro
Cofinanțarea proprie a beneficiarilor:
 minim 15% din valoarea grantului pentru beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate
 minim 30% din valoarea grantului pentru beneficiarii din regiunea București-Ilfov.
Cheltuieli eligibile
a) cheltuieli cu realizarea/achizitia constructiilor, achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, achizitia de terenuri in limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanta si proiectarea, managementul de proiect, asistenta tehnica, dirigentia de santier, cheltuieli de sistematizare si amenajare teritoriala a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilitati, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la targuri, evenimente, conferinte, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte categorii de cheltuieli care sunt in legatura cu proiectul de investitii care face obiectul contractului de finantare;
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate interventiei pentru situatii de urgenta;
c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotari independente, mobilier de birou si mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitatile de productie/prestari servicii existente.
Pentru mai multe detalii si stabilirea eligibilitatii, nu ezitati sa ne contactati.


Publicat la: