Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:

  • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri integrate;
  • reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate;
  • îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (eincluziune);
  • reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale.

Publicat la: