Pași de parcurs în elaborarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă

Înainte de a începe elaborarea proiectului, este esențial să înțelegem că finanțatorul, Uniunea EuropeanăFonduri nerambursabile de la Uniunea Eoropeana prin diferitele Fonduri (FEDR, FEADR, FC etc.) pe care le pune la dispoziție, Guvernul României sau alte instituții, nu reprezintă entități care oferă sume de bani fără a încerca să se asigure ca acestea sunt folosite în scopurile pentru care au fost acordate. Toate procedurile pe care atragerea de fonduri le presupune trebuie respectate cu rigurozitate pentru a asigura o relație corectă cu finanțatorul.

După ce ne-am însușit această informație, trebuie să ne gândim dacă într-adevăr ideea de investiție reprezintă o necesitate, este viabilă și sustenabilă din punct de vedere financiar.

Pasul următor este identificarea unei surse de finanțare potrivite pentru investiția vizată. Fiecare program de finanțare se adresează unui domeniu economic major, având la rândul său mai multe domenii specifice pentru care oferă fonduri. Acesta este momentul în care trebuie consultate condițiile programelor pentru a decide dacă procesul va continua sau nu.
Se recomandă ca procesul de elaborare a proiectului să înceapă înainte ca apelul de proiecte al finanțatorului să fie deschis, deoarece procurarea și realizarea întregii documentații poate necesita mult timp, beneficiarul riscând ca apelul sa se închidă înainte de a-și finaliza și depune proiectul.

Verificarea eligibilității solicitantului în conformitate cu precizările ghidului de prezentare a apelului de proiecte precede întocmirea cererii de finanțare, completarea documentelor anexate și procurarea documentelor solicitate.

Solicitarea expresă de finanțare se face prin intermediul acestei cereri care se depune la finanțator în termenele specificate pe canalele de comunicare oficiale. Cererea de finanțare diferă de la un program la altul, în funcție de tipologia beneficiarului și a investiției propuse.

Pentru evaluarea administrativă a cererii de finanțare, finanțatorul verifică dacă toate documentele solicitate au fost furnizate. După această etapă urmează evaluarea tehnico-economică, în cadrul căreia, pe baza grilei de punctaj, se departajează proiectele.

În urma aprobării proiectului și a înștiințării de către finanțator, se vor furniza restul documentelor necesare pentru precontractare, apoi urmând semnarea contractului de finanțare. Odată cu acest pas, proiectul intră în etapa de implementare!

 


Publicat la: