PNDR 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

 27 Decembrie 2017 – 30 Iunie 2018!

Noua sesiune de primire a cererilor de finanțare pentru Investiții in exploatații pomicole!

pomi-fructiferi

 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile
– Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statut:
– PFA, Întreprinderi individuale si familiale;
– SRL, SNC, SCS, SA, SCA, Societate comercială cu capital privat;
– Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitătile de cercetaredezvoltare si didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităti având în subordine statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol;
– Societate agricolă sau societate cooperativă agricolă, Cooperativa agricolă;
– Grupurile de producători;
– Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor.

Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile
1. reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc;
2. înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă și ploaie.;
3. înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare;
4. sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;
5. achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi;
6. achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
7. amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing [autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol];
8. În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro:
– înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate;
– crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului;
– crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse;
9. investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
10. împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
11. completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
12. conformarea cu standardele Uniunii Europene;
13. achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)
Se acordă fonduri nerambursabile în proportie de 50% până la maximum 90%.

Pentru mai multe detalii, va recomandăm consultarea rezumat 4.1a.


Publicat la: